گالری


ویدئو : زورگیری کاملا روتین
ویدئو : جدل بدون تامل با افراد ناشناس سبب از دست دادن جان خواهد شد!
ویدئو : با کسی که بوکس کار می کنه درگیر نشوید!
ویدئو : یکی از شاگردان پر تلاشم
ویدئو : تمرین با نانچاکو
ویدئو : مهارت در تمرین
ویدئو : تمرین بدون اشتباه
ویدئو : در مورد هیکل افراد زود قضاوت نکنید
ویدئو : تمرین انفرادی
ویدئو : یک تمرین زیبا
ویدئو : تمرین بدون نیاز به حریف !
ویدئو : سرعت عمل فوق العاده در جا خالی دادن
ویدئو : ناک اوت تمیز
ویدئو : بوکس کوتاه و بلند قد
ویدئو : جا خالی های فوق العاده زیبا و نوستالژیک
ویدئو : جاخالی برای هوگ
ویدئو : فرق مشت زدن با بوکس کردن
ویدئو : جا خالی های فوق العاده
ویدئو : وقتی ذهن کار نکنه هیچ ضربه ای به هدف نمی خوره
ویدئو : مبارزه بوکس تایسون
ویدئو : درگیری سارق با طلافروش
ویدئو : در گیری خیابانی
عکس : اردو سال 93 استانبول
عکس : من
عکس : اردوی تایلند
عکس : اردوی ترکیه - آنتالیا
عکس : اردوی سال 90 گرجستان تفلیس و باتومی
عکس : اردوی گرجستان - تفلیس سال 1387
عکس : عکس های اردو ارمنستان
عکس : عکس یک فرد که از ناحیه گردن چاقو خورده
عکس : چین - شانگ های شب
عکس : چین - هانگ ژو
عکس : چین - شانگ های
عکس : چین - شهر ممنوعه
عکس : دیوار چین
عکس : عکس افرادی که به علت عدم آشنایی با دفاع شخصی چاقو خوردن