تمرین بدون نیاز به حریف !برای تمرین نه احتیاج به یک باشگاه صد هزار نفری هست نه احتیاج به کیسه بوکس نه احتیاج به گلابی بوکس با یک ابتکار ساده میشه بهترین خوبی تمرین کرد