اردوی سال 90 گرجستان تفلیس و باتومیسال 90 اردوی بسیار خوبی در کشور های ارمنستان گرجستان و ترکیه داشتیم به مدت 11 روز که از هر نظر عالی بود