گارد گیگ بوکسیگ

آموزش :گار کیک بوکسینگ
گارد اصولی و حرفه ای شامل چندین قسمت است.به عبارتی گارد گرفتن را میتوان یک سیستم دانست که از چندین مجموعه تشکیل شده است و تمامی بخش ها با یکدیگر در ارتباط بوده و کار یکی مکمل کار دیگری و همه یک هدف را دنبال میکنند.این یک مثال کلی برای درک بهتر این موضوع بود.حال باید هر یک از این بخش ها را مشخص کرد و وظیفه هر یک را مطرح نمود.
بخش اول:
پاها( ابزاری برای ایجاد قدرت در هنگام ضربه و تعادل):مهمترین بخش از این سیستم را پاها تشکیل میدهند.پا عضو اصلی این سیتم وظطیفه دارد تا تعادل بدن را در هر شرایطی حفظ کند همچنین قدرت مشت را از طریق قسمت فوقانی بدن به دست ها انتقال دهد و از طرف دیگر ضربات قوی به حریف وارد کند.برای داشتن گارد صحیح پا نقش مهمی را ایفا میکند،پس به راحتی از کنار آن نگذرید و قبل از آموزش اصلی کمی در مورد عملکرد پا تفکر کنید.
بخش دوم:
دست ها(ابزاری برای محافظت از شما در برابر ضربه):دومین بخش دست ها میباشند که وظیفه حفاظت از شما را دارند.به غیر از ضربه مشت حفاظت از سر و گردن مهمترین کاری است که دست ها باید در هنگام مبارزه انجام دهند.وظیفه بعدی آنها ضرباتی صحیح است که آموزش آن را در مطالب بعدی ذکر خواهیم کرد.
این دو مورد بخش های اصلی و مهمی هستند که در بحث گارد و استایل صحیح مطرح هستند.حال به سراغ آموزش میرویم. 
وضعیت پاها در هنگام گارد راست:
۱- به روی دو پا بایستید.
۲- پای راست خود را به اندازه عرض شانه به عقب ببرید.
۳- دراین حالت باید انگشتان هردو پای شما به طرف روبه رو باشد.
۴- سر و گردن خود را کمی به جلو متمایل کنید. (ولی نه تا حدی که سر شما بیش از حد جلوتر از بدنتان قرار گیرید).
۵- ۵۰ درصد وزن خود را بر روی پای چپ و ۵۰ درصد دیگر را بر روی پای راست قرار دهید.
۶- ۲۰ تا ۳۰ درصد وزن خود را بر روی پاشنه پا و ۷۰ تا ۸۰ درصد را بر روی پنجه ها قرار دهید.(این حالت بیشتر مربوط به پای عقب است).
۷- روی هر دوپای خود بالانس بزنید.طوری که زانوهای شما به اندازه ۵ درجه باز و بسته شوند.
نکته:در تمامی مراحل باید انگشتان هر دوپای شما رو به جلو باشد.فقط به اندازه ۴۵ درجه یا کمتر میتوانید نوک انگشتان پای عقب خود را به طرفین متمایل کنید.ولی انگشتان پای جلویی کاملا باید به طرف روبه رو باشد.
 
وضعیت دست ها در هنگام گارد راست:
۱- دستان خود را بالا بیاورید و به گونه ها بچسبانید.
۲- سعی کنید زیر کتف هایتان بسته باشد.
۳- شانه های خود را کمی بالا بیاورید.و به سر نزدیکتر کنید.
۴- دستان شما از قسمت آرنج باید بسته باشد و مشت ها کاملا به گونه ها بچسبد.
۵- هنگامی که دست ها به گونه چسبیده سعی کنید دید خود را کور نکنید و بیشتر از روی دستی که جلوتر است روبه رو را مشاهده کنید.
۶- آرنج هایتان که به شکم نزدیک است را کمی به یکدیگر نزدیک کنید.(به اندازه ۷ تا ۱۰ سانتی متر فاصله بین آنها باشد).
 
ما کیک بوکس را با تمامی لوازم ایمنی از صفر تا 100  به صورت تضمینی به شما آموزش میدهیم جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت کلاسهای ورزشی در بالای صفحه بروید