موثرترین قسمت های بدن برای وارد کردن ضربه

موثرترین قسمت های بدن برای وارد کردن ضربه
هنگامی که شما در یک رویارویی هستید، قبل از تصمیم به درگیری فقط چند ثانیه و چند حرکت کم برای تلاش کردن فرصت دارید.
قبل از اینکه حمله کننده به کنترل کامل شما دست پیدا کند،شما باید هرکاری که می توانید انجام دهید-به عنوان نکته: تا جای ممکن انرژی خود را حفظ کنید تا برای ایجاد صدمه بتوانید دور شوید.
(زمانی برای مودب بودن نیست. در یک رویارویی فیزیکی که نیاز به دفاع شخصی می باشد،صدمه دیده یا صدمه می بینید.)
بنابراین هدف قسمت هایی از بدن است که می توان بیشترین صدمه را به آسانی وارد کرد.
چشم ها، بینی، گوش ها، گردن،محل طلاقی ران ها، زانو و پا.
با یادگیری دفاع شخصی به راحتی می توانید از خود و دیگران بدون صدمه دیدن دفاع کنید.

منبع: lifehacker