موارد مهم در انتخاب باشگاهموارد مهم در انتخاب باشگاه ورزشی
‏1.‏ باشگاه از مربی های حرفه ای  برخوردار باشد.‏
‏2.‏ فضای باشگاه بوی نامطبوع ندهد دارای دوش حمام  و توالت تمیز  باشد  ‏نظافت همه روزه در باشگاه صورت گیرد .‏
‏3.‏ مدیریت باشگاه بر نظافت شاگردان  و پرسنل خود نظارت داشته باشند.‏
‏4.‏ باشگاه تا حد ممکن نزدیک به منزل  یا خوش مسیر باشد .‏
‏5.‏ فضای باشگاه دلنشین باشد (یعنی اینکه از قرار گرفتن در این محیط احساس ‏لذت و آرامش کنید )‏
‏6.‏ تهویه هوا مطلوب باشد .‏
‏7.‏ کف باشگاه  تشک یا سنگ یا سرامیک یا پارکت  باشد به هیچ وجه کف ‏باشگاه نباید موکت باشد.‏
8.در باشگاه های رزمی لوازم کمک آموزشی  نظیر (چاقو پلاستیکی)نانچاکو ابری و محافط اعضا بدن موجود باشد