اردوی استانبول ترکیه

در مورخه 29/7/1393 اردوی 5 روزه  در کشور ترکیه شهر استانبول برگذاذ میشه در صورت علاقه مندی به ایمیل ذیل مشخصات خود را ارسال فرمائید
info@razmkade.com